Korňanský ropný prameň a Kamenné gule - prírodné pamiatky svetového významu

sk-flagropnypramenNa východnom okraji v blízkosti osady Muchovci v obci Korňa sa nachádza ojedinelý európsky unikát - prirodzený povrchový výver ľahkej ropy s občasnými výronmi samozapaľujúceho sa metánu. Výver, ktorý dokumentuje roponosnosť flyšových vrstiev, obsahuje vysoké percentá olejov. Napriek tomu, že sa jedná o veľmi kvalitnú ropu, vrty v okolí - s ktorými sa začalo už na konci 19. storočia, nepreukázali také množstvo ropy, aby sa vyplatila priemyselná ťažba. Prameň bol v r. 1984 vyhlásený za prírodnú pamiatku.
Klokočovské skálie patrí k menej známym prírodným pamiatkam. Jednoznačne najatraktívnejšou "zložkou" pieskovcov v Klokočove sú kamenné gule - guľovitá odlučnosť pieskovcov. V neveľkom počte vykúkajú z horniny v strmo odrezanej skalnej stene. Najväčšia aj najobchytkanejšia kamenná guľa môže mať asi polmetrový priemer.  Ukážka kamenných gúľ nie je vzácna ani tak veľkosťou  - na Kysuciach sa nachádzajú aj krajšie, väčšie a menej poškodené ako v Klokočove. Zaujímavý je skôr ich výskyt v prirodzenom odkryve, teda nie v lome, záreze atď. Práve táto skutočnosť dodáva prírodnej pamiatke Klokočovské skálie ten správny šmrnc. Ďalšie kamenné gule môžeme nájsť v Čadci - Megonkách v Milošovskej doline. Nachádza sa tu doposiaľ najväčšia odkrytá kamenná guľa s priemerom asi 260 cm. O kamenných guliach sa toho popísalo nesmierne veľa, faktom však ostáva, že ich pôvod a vznik je viac-menej stále zahalený rúškom tajomstva.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

www.turistika.e-kysuce.sk